Kmetija Jelina - blagovna znamka

SOFINANCIRANI PROGRAMI IN PROJEKTIPROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

1. Naziv aktivnosti: Shema kakovosti za kmetijske proizvode in živila


Vljučeni smo v podukrep 3.1 Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila s proizvodom sadje v okviru sheme kakovosti Izbrana kakovost z zaščitnim znakom Izbrana kakovost- Slovenija in smo prejemniki podpore iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 ter Certifikata Izbrana kakovost.

S predpisano tehnologijo pridelave in nadzorom nad pridelavo zagotavljamo nadstandardno kakovost, povečujemo dodano vrednost ter prepoznanavnost sadja na trgu iz sheme kakovosti.

Hiperpovezave:

NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO

2. Naziv aktivnosti: SOOS – Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje


Opis aktivnosti je na povezavi s klikom na znak.