Kmetija Jelina

KDO SMO


Kmetija Jelina se nahaja v enem najlepših delov Slovenije, v Goriških Brdih oz. v "Deželi opojnih trenutkov". Sicer so Brda najbolj znana po dobrem in kakovostnem vinu, vendar pa znamo že stoletja tukajšnji kmetje pridelati vrhunsko sadje. Podnebje, tla, lega in sonce dajejo sadju s tega območja veliko sladkorja in aromatičnih snovi, posebno še, če je obrano v optimalni zrelosti in sveže ponujeno potrošniku.

kmetija Jelina Kmetovanje na našem posestvu sega v leto 1871, ko so se naši predniki sprva ukvarjali z živinorejo in pridelovanjem manjših količin sadja. Sčasoma so živinorejo opustili in se posvetili zgolj pridelovanju sadja in vinogradništvu. Danes kmetija razpolaga s 3,5 ha obdelovalnih površin in kmetijska dejavnost tako predstavlja našo osnovno dejavnost.
rastlinjak jagod Sledenju napredku in izobraževanje je privedlo, da se je na kmetiji veliko postorilo na področju namakalnega sistema. Klimatske razmere v svetu se spreminjajo, pomlad pričenja bolj zgodaj, vmes še vedno lahko preseneti zima, sledi sušno poletje brez padavin, nato pa še narava ponagaja z nevšečnostmi, kot so toča, neurja... Izgradnja rastlinjaka za pridelavo jagod je bil tako naš odziv na podnebne spremembe.
kmetija Jelina Pridobitev certifikata Inštituta za integrirano pridelavo sadja, grozdja in vina, ki ga izda vsako leto po kontroli obdelanih površin in pridelanega sadja, nam daje zagotovilo za dobro in kvalitetno opravljeno delo.

Naš cilj je zadovoljiti vse naše stranke s ponudbo in kvaliteto našega sadja, kar je osnova, da se zadovoljne vračajo nazaj. Pri tem igra glavno vlogo zaupanje, ki ga na kmetiji gradimo že od samega začetka. To je pohvala našemu dobro opravljenemu delu v obojestransko zadovoljstvo.